JOTA/JOTI ve středisku STETSON, aneb z Rychnova kolem světa za jediný víkend!

Málokdo z Rychnováků asi tušil, že o víkendu 16. – 18. října se název našeho okresního města snažili, ať už více nebo méně úspěšně, vyslovit mladí lidé v mnoha zemích všech kontinentů. Proč bylo slovo „Rychnov“ tak frekventovaným po celém světě se nyní pokusíme krátce vysvětlit.

Jota_Joti_2015_67
Od pátečního večera až do nedělního dopoledne byl ve skautském středisku „STETSON“ čilý ruch. Probíhal zde totiž už 58. ročník celosvětového setkání skautů JOTA/JOTI. Co že znamenají tato tajemná slova? Jak už to tak bývá, je to úplně jednoduché. Jsou to dvě zkratky anglických slov, JOTA znamená Jamboree On The Air, tedy něco jako „Setkávání se v éteru“ a to pomocí vysílačky. K tomu krátké vysvětlení. Použití amatérské radiostanice byl ten prapůvodní a do dneška stále udržovaný způsob komunikace během této říjnové akce, které se tradičně účastní skauti z celého světa. Už od padesátých let minulého století se přitom navzájem doplňují zájmy dvou komunit snažících se o celosvětové porozumění, hlavně mezi mladými lidmi různých národností, komunit skautů a radioamatérů. Někdy, a to poměrně často, nastává i situace, že skaut je zároveň i radioamatérem vlastnícím licenci, což je pro tento účel ta ideální kombinace. Častý dotaz dnešního běžného uživatele mobilního telefonu a Internetu je: „Amatérská radiostanice… má to v dnešní době ještě nějaký smysl? Vždyť si mohu zatelefonovat, zaesemeskovat a zaskajpovat přece kdykoliv a kamkoliv!“ Na to je jednoznačná odpověď: Ano, má to smysl. Jednak je to skvělé hobby, ale má to i další význam a bohužel někdy i docela zásadní. Stačí jenom taková „maličkost“, jako je výpadek elektrické energie. Ne na hodinu nebo jeden den, ale třeba na celý týden nebo i déle. Že to nemůže v dnešní době nastat? Ale může a my můžeme být jenom rádi, že to u nás ještě nenastalo. Jinde, např. na Haiti, v Nepálu nebo i v některých oblastech USA a Austrálie po přírodních katastrofách už ano. A právě v těchto případech jsou připraveni pomoci jak skauti se svým vybavením „na přežití“, tak i radioamatéři se svojí vyspělou komunikační technikou, nezávislou na zdrojích energie a signálu mobilních operátorů. Navíc se často na rozdíl od profi záchranných složek nacházejí „teď a tady“, to je přímo v centru zasažené oblasti. Ale toto je jenom druhotný význam JOTA/JOTI a musíme jenom doufat, že nebude zapotřebí jeho využití. A na tomto místě jedna kontrolní otázka: co že to mají ti skauti už více jak sto let na opasku za heslo?
Ještě zbývá vysvětlit druhou zkratku. Tak tedy JOTI znamená „Jamboree On The Internet“, tedy „Setkávání se na internetu“. Při tomto způsobu komunikace je využita služba SKYPE a IRC chat. To vlastní „setkávání se“, ať už prostřednictvím rádia nebo internetu, vypadá zhruba tak, že potom, co je navázán kontakt se vzdálenou protistranou, se zúčastnění navzájem představí, řeknou odkud jsou, kolik je jim let, případně jaké mají záliby a ještě třeba něco o svém skautském oddíle nebo městě, ve kterém oddíl působí. Pokud proběhne komunikace prostřednictvím amatérské radiostanice, vymění si ještě následně oba účastníci tzv. QSL lístek, což je taková pohlednice, na které je jednak třeba obrázek vypovídající něco o daném radioamatérovi a potom údaje potvrzující navázanou komunikaci.

Jota_Joti_2015_60
Jak to tedy probíhalo konkrétně ve skautské klubovně „Dubinka“? Přípravy začaly s předstihem už ve čtvrtek, kdy jsme postavili krátkovlnnou anténu pro radiostanici. Není to nic složitého, anténa je vlastně cca 40 m drátu, nataženého ve výšce okolo 20 m mezi dvěma stromy, bohužel počasí nám nepřálo, pršelo. I tak jsme to zvládli a za dvě hodiny bylo hotovo. V pátek jsme vybudovali v klubovně vlastní krátkovlnné vysílací pracoviště a zprovoznili také počítačové pracoviště. Během sobotního rána přibyla přičiněním Mgr. Petra Vody ještě VKV stanice určená k provozu amatérské TV a ke sledování družicové komunikace. Mezitím však už od pátečního večera probíhal čilý provoz jak na SKYPu, tak i na KV radiostanici. O kontakt s rychnovskými skauty byl ve světě obrovský zájem, protože v JOTA části, tj. spojení navazované prostřednictvím amatérské radiostanice, byli (dle reakcí protistran) jedinými reprezentanty České republiky. V JOTI části, tj. kontakt prostřednictvím SKYPU a chatu, byly z naší republiky aktivní snad jenom další dvě nebo tři skautské skupiny. Jenom pro ilustraci, z Nizozemí nebo Velké Británie se této akce účastní stovky skautských oddílů.
Vlaječek, odpovídajících uskutečněným kontaktům, na nástěnné mapě světa rychle přibývalo a to i na opravdu exotických místech. Namátkou Filipíny, Grónsko, Zimbabwe, Etiopie, Kamerun, Tanzanie, Bangladéš, různé ostrůvky v Karibiku, atd.
Na sobotu pak byla připravena další „radiová atrakce“, která se nazývá „Hon na lišku“. Neprohání se samozřejmě žádné nebohé zvířátko, ale hledá se ukrytá vysílající radiostanice. Vysílačka je ukryta ve vzdálenosti cca 1 – 2 km a soutěžící ji vyhledávají pomocí speciálního zaměřovacího radiopřijímače. Zúčastnilo se několik tříčlenných hlídek a soutěžilo se v rychlosti, s jakou naleznou vysílač. Nikdo se neztratil, a ačkoliv s touto disciplínou neměli účastníci žádné zkušenosti, dosažené časy byly velmi pěkné. Mimochodem nedávno proběhlo v této sportovní disciplíně mistrovství Evropy u nás v Mariánských Lázních.
V sobotu odpoledne proběhl taktéž pokus o zachycení radiomajáku právě přelétající vesmírné stanice ISS. V noci potom bylo plně využito možností SKYPU, kdy skauti z různých zemí a kultur předváděli vždy něco pro ně typického a zároveň atraktivního pro protistranu. Před webovou kamerou se tak objevily fotografie ze skautských táborů, rozezněly se kytary a ukazovaly se různé exotické předměty. Dlužno podotknout, že veškerá komunikace probíhala samozřejmě v angličtině a byla radost sledovat, jak toto nečiní 12 – 15ti letým klukům a holkám žádné větší problémy. Provoz probíhal až do nedělního dopoledne.
Závěrem malá statistika. Celosvětové akce JOTA/JOTI se rychnovští skauti účastní pravidelně již od roku 2011. Prostřednictvím radiostanice bylo letos navázáno 158 spojení do 34 zemí a 3 kontinentů, prostřednictvím SKYPu 144 kontaktů na všechny kontinenty mimo Antarktidy. Zúčastnilo se 15 skautek a skautů, své zástupce vyslaly tentokrát i oddíly z Hradce Králové a Dobrušky. O veškerou organizaci a zázemí se postarali sami skauti z oddílu „STETSON“ a jejich příznivci z řad radioamatérů. Vše proběhlo bez účasti jakýchkoliv sponzorů.
Jo, a to heslo na skautském opasku je „Buď připraven!“

Ladislav Dohnálek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..