Sdělení k nepořádání střediskového letního tábora v roce 2020

Informace rodičům dětí registrovaných v organizaci Junák – český skaut, středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou, z. s.

Váženi rodiče,

brzy to bude měsíc, co jsme z důvodu šíření pandemie Coronaviru Covid-19 přerušili pravidelné schůzky a omezili své aktivity na nezbytnou dobrovolnickou činnost dospělých členů ve spolupráci s úřadem města Rychnov n. Kn. Jsme připraveni opět zahájit schůzky družin, výlety, víkendové pobyty a jiné aktivity, jakmile skončí nouzový stav a vše se vrátí do běžného režimu.

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že vzhledem k vývoji situace a blížícím se letním prázdninám jsme dne 8. 4. 2020 na mimořádném internetovém zasedání střediskové rady dospěli po pečlivé úvaze k následujícímu nelehkému rozhodnutí:

Tradiční dětský letní tábor, probíhající každoročně v prvních dvou týdnech měsíce července, se v letošním roce bohužel neuskuteční.

Toto rozhodnutí, které nás velmi mrzí, jsme vzhledem k rozsahu a náročnosti příprav tábora museli učinit již nyní. Pokud by se situace vyvíjela příznivě a příslušné státní orgány by povolily konání dětských táborů, počítáme s možností, že by si jednotlivé oddíly či družiny uspořádaly v průběhu letních prázdnin náhradní vícedenní pobyty (např.) na tábořišti v Benátkách. Rozsahem by se jednalo v zásadě o prodloužené „víkendovky“. Takovéto akce pro menší skupiny dětí již není nutné organizovat měsíce dopředu, a lze jimi tudíž mnohem pružněji reagovat na vývoj vládních opatření. Zda se oddíly či družiny k této variantě uchýlí, jakou formu a jaký termín zvolí, již bude na jejich zvážení.

Děkuji Vám za pochopení, přeji pevné zdraví Vám a celé rodině.

S pozdravem

Zdeněk Kheil – vedoucí střediska

Oslavy 30 let svobody.Děkujeme, že můžeme .

Večer 17. listopadu při vzpomínkovém shromáždění si vedoucí Iva Neupauerová a skautky družiny Poštolek společně s ostatními přítomnými skauty připomněli 30. let od demonstrace studentů, kterou započala sametová revoluce a možnost obnovení činnosti našeho spolku. Velký dík pořadatelům za krásné setkání a kulturní zážitek.

Hlušec 2019

Rádi bychom Vás pozvali na již třetí ročník hudebního podvečeru HLUŠEC, který se bude konat 20. září od 16:30 hod. Cílem této akce není nic jiného, než si užít pohodový letní večer poslechem kvalitní hudby pod širým nebem. Dát si něco dobrého k snědku a pití a pobavit se společně s přáteli. Můžete se těšit na čtyři parádní hudební vystoupení.


Pokračovat ve čtení