Tábor

Na této stránce se dozvíte důležité informace o letním táboře v roce 2017 v Benátkách.

Díky tomu, že náš tábor je postavený na práci dobrovolníků, kteří jeho přípravě věnují svůj volný čas a nepobírají za svou práci žádnou mzdu ani náhrady, jej můžeme nabídnout vašim dětem za velmi přijatelnou cenu. Proto si také dovolujeme požádat vás, rodiče, o pomoc s jeho přípravou. Zvažte svou pomoc, prosím, a vyplňte nám kratičký dotazník. Děkujeme.

Sraz k nakládání materiálu pro odvoz na tábor je v pátek 30.6. od 8:00 u klubovny Na Dubince. Kdo můžete, přijďte nám pomoct.

Základní informace

  • Termín tábora: 2.7.-15.7.2017
  • Cena: 2.500,- Kč
  • Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 26.5.2017, termín je závazný!
  • Údaje pro platbu za tábor a další informace byly rozeslány v SMS rodičům dne 13.6.2017. Pokud jste SMS neobdrželi, kontaktujte hospodáře tábora na čísle 776 346 791, potřebné údaje vám zašle obratem. Termín zaplacení tábora je do 20.6.2016 (Datum 26.6. je uvedeno jako nejzazší datum, dokdy musí být platba připsána na účet střediska. Přihlášky, které nebudou k tomuto datu zaplacené, budou stornovány.)

K tisku

Storno podmínky

  • V případě, že se přihlášený účastník odhlásí z tábora do 23.6.2017 včetně, vratka bude činit 100% ceny tábora. Pokud se účastník odhlásí po tomto termínu, bude výše vratky stanovena s přihlédnutím k okolnostem odhlášení.
  • V případě, že účastník tábora onemocní a musí být ošetřován a léčen mimo tábor (a na tábor se již nevrátí), má právo na vrácení části účastnického poplatku. Výši vratky tvoří poměrná část ceny tábora za jednotlivé dny, kdy účastník nebyl na táboře.
  • Pokud účastník tábora poruší svým jednáním Táborový řád (např. tím, že opustí tábor bez vědomí vedoucího), je vedoucí tábora oprávněn vyloučit takového účastníka z tábora. V tomto případe nemá účastník nárok na vrácení žádné části účastnického poplatku.