Tábor

Na této stránce se dozvíte důležité informace o letním táboře v roce 2018 v Benátkách.

Kde leží Benátky

Náš tábor se nachází v údolí řeky Kněžná. Odkaz ukazuje mapu s místem, od kterého stačí přejít most a objevíte se na našem táboře: https://mapy.cz/s/OS7R

Odjezd na tábor je v neděli 1. 7. 2018 v 10:00 z autobusového nádraží v Rychnově nad Kněžnou.

Z tábora se vrátíme v sobotu 14. 7. 2018 ve 14:00 hodin na autobusové nádraží.

Díky tomu, že náš tábor je postavený na práci dobrovolníků, kteří jeho přípravě věnují svůj volný čas a nepobírají za svou práci žádnou mzdu ani náhrady, jej můžeme nabídnout vašim dětem za velmi přijatelnou cenu. Proto si také dovolujeme požádat vás, rodiče, o pomoc s jeho přípravou. Pomoci nám můžete buď účastní na brigádě nebo finančním darem, díky kterému budeme moci stavbu tábora zajistit. Informace o brigádách budeme zveřejňovat zde a zároveň Vás budeme informovat emailem. Finanční dar je možné poukázat na náš účet pod variabilním symbolem, který byl Vašemu dítěti trvale přidělen (viz přihláška) – do poznámky prosím uveďte, že se jedná o dar středisku.

Základní informace

  • Termín tábora: 1.7.-14.7.2018
  • Cena: 2.500,- Kč
  • Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 15.5.2018, termín je závazný!
  •   • Údaje pro platbu za tábor jsou součástí přihlášky, pokud máte nějaké nejasnosti, kontaktujte hospodáře tábora na čísle 731 604 129, potřebné údaje vám zašle obratem. Termín zaplacení tábora je do 15.6.2018 (Datum 15.6.2018 je uvedeno jako nejzazší datum, dokdy musí být platba připsána na účet střediska. Přihlášky, které nebudou k tomuto datu zaplacené, budou stornovány.)

K tisku

Storno podmínky

  • V případě, že se přihlášený účastník odhlásí z tábora do 23.6.2018 včetně, vratka bude činit 100% ceny tábora. Pokud se účastník odhlásí po tomto termínu, bude výše vratky stanovena s přihlédnutím k okolnostem odhlášení.
  • V případě, že účastník tábora onemocní a musí být ošetřován a léčen mimo tábor (a na tábor se již nevrátí), má právo na vrácení části účastnického poplatku. Výši vratky tvoří poměrná část ceny tábora za jednotlivé dny, kdy účastník nebyl na táboře.
  • Pokud účastník tábora poruší svým jednáním Táborový řád (např. tím, že opustí tábor bez vědomí vedoucího), je vedoucí tábora oprávněn vyloučit takového účastníka z tábora. V tomto případe nemá účastník nárok na vrácení žádné části účastnického poplatku.