Akce

Na této stránce najdete přehled plánovaných akcí pro školní rok 2014 – 2015

Prosinec 2014

1. 12. Andělské zvonění v Mateřské školce KLÍČEK spolupořádá družina Ještěrek.

6. 12. Mikulášská besídka.

21. 12. Bude přivezeno Betlémské světlo do kostelů na nedělní mše.

23. 12. Bude rozdáváno Betlémské světlo na náměstí v průchodu vedle lékárny.

Leden 2015

31. 1. Končí členská registrace a úhrada příspěvku ve výši 450 Kč.

Únor 2015

7. 2. Výroční setkání činovníků, rádců, roverů, rangers a oldskautů střediska STETSON na základně Dubinka.

22. 2. Den sesterství – svátek skautek.

28. 2. Ples ve Společenském centru.

Březen 2015

7. – 8. 3. Zimní zážitkový rádcovský kurz, pořádaný okresní radou Junáka na základně skautů z Kostelce nad Orlicí.

Duben 2015

18. – 19. 4. Základní kolo Svojsíkových závodů – pořádané v našem městě.

 

Podrobnější informace budou vždy v předstihu samostatně prezentovány.