Nadační fond ŠKODA AUTO podporuje skauty.

   Naše skautská organizace v roce 2022 obdržela  finanční podporu od nadačního fondu ŠKODA AUTO, která nám umožnila významně zlepšit naši budovu a podmínky k činnosti. Díky příspěvku se nám podařilo získat nová tepelná čerpadla, která nám poskytují ekonomičtější vytápění budovy, což nám pomáhá efektivněji hospodařit s energií a šetřit prostředky.

Nadační fond nám přispěl částkou 100 000 korun na nákup a instalaci tepelných čerpadel, a navíc nás podpořil další částkou ve výši 68 750 korun na pokrytí provozních nákladů. To nám umožnilo čelit náročným časům, kdy ceny energií neustále rostly, a soustředit se na to nejdůležitější – na vzdělávání a výchovu našich skautských členů.

Díky této štědré podpoře jsme byli schopni investovat do naší skautské komunity a poskytnout našim dětem a mládeži ještě lepší podmínky pro jejich vzdělání a výchovu. Bez této pomoci bychom toho nemohli dosáhnout tolik, a za to jsme velice vděční.

Nadační fond ŠKODA AUTO nám umožnil posunout se kupředu a rozvíjet naše skautské dobrodružství. Díky jejich podpoře můžeme nadále plnit naši vizi a vychovávat novou generaci zodpovědných, empatických a aktivních lidí.

Rádi bychom chtěli poděkovat Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO. Jsme  vděční za jejich podporu a důvěru v naši organizaci. Tato spolupráce nám ukazuje, že když spojíme síly, můžeme dosáhnout věcí, které by sami nebyly možné.

Jsme rádi za to, že máme možnost takovéto spolupráce s pertnerem, který si zakládá na podpoře společenských iniciativ.

 

Filip Neupauer

vedoucí střediska

logo

Popis není dostupný.

TÁBOR BENÁTKY 2023

Zanedlouho nás čeká vyvrcholení skautského roku, kterým je 14ti denní táboření v Benátkách u Lukavice.

Na TÉTO STRÁNCE najdete důležité informace, jako jsou:

  • termín a místo konání
  • kontakt na vedoucího tábora
  • cena a způsob platby
  • odjezd a příjezd
  • zasílání pošty
  • seznam povinných dokumentů s odkazy
  • navigace na mapách.cz

Také tam najdete každoroční prosbu o pomoc se stavěním a bouráním.

 

 

Prvotní informace rodičům dětí a dospělým účastníkům letních stanových táborů. Pořádaných skautským střediskem Stetson v Rychnově nad Kněžnou.

Jménem skautské organizace, jejíž mám čest v této době být statutárním zástupcem. Vás informuji o způsobu řešení povinného testování či doložení potvrzení o očkování a bezinfekčnosti všech účastníků na plánovaný střediskový tábor v termínu 4.7. až 17.7 2021.
Tábor 4. oddílu skautů plánovaný v termínu 10.7. až 16.7.2021 vzhledem k počtu účastníků do 29 dětí mladších 15. let, má podmínky pro pobytovou akci mnohem mírnější.
Dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví. K hygienicko-protiepidemických opatřením pro zajištění letní dětské rekreace 2021. Je nutné doložit potvrzení negativního výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19. Či deklarovat 22 dní po prvním očkování nebo nejvýše 180 dnů od prodělané nákazy.
Z doporučení, jak vše si zařídit v den nástupu na tábor.

  1. PCR test (nejvýše 7 dnů předem) ve veřejném testovacím místě. Prosím, pokud to bude z Vaší strany možné. Zařiďte si tento test. Má platnost po dobu celého tábora.
  2. Antigenní test (nejvýše 72 hodin) ve veřejném testovacím místě. Po 7 dnech tábora bude proveden antigenní test ze slin.
  3. Antigenní samotest provedený doma ve dni nástupu na tábor. Po 7 dnech tábora bude proveden antigenní test ze slin.

Jakým způsobem doložit negativní výsledek testu, prodělané onemocnění, o očkování v den nástupu na tábor. Brzy obdržíte v tištěné podobě informace k táboru, seznam potřebných věcí na tábor. Potvrzení o bezinfekčnosti, ve kterém budete uvádět způsob testování na covid-19. S přidáním potvrzení z laboratoře, či Vaším místopřísežným prohlášením o provedení samotestu. Očkovaní doloží svůj očkovací průkaz či certifikát. Ti, co prodělali nemoc v době nepřesahující 180 dnů od pozitivního PCR testu, doloží lékařské potvrzení.

Uvedené podmínky vstupního testování na tábor se nevztahují pro členy 4. oddílu. Nicméně je nutné, aby všichni účastníci této akce v den nástupu na tábor svým podpisem (u nezletilých potvrdí rodiče) stvrdili prohlášení o bezinfekčnosti a předali jej vedoucímu tábora dr. Davidovi Bradnovi.  

Ujímám se odpovědnosti, za řešení všech komplikací v průběhu konání táborů. Děkuji vedoucím jednotlivých družin, všem roverům a oldskautům co se budou podílet na zdárném průběhu táborů za jejich odhodlání.
V případě dalších dotazů mne kontaktujte na telefonním čísle 724 053 739 ,  či přes email palecek@skautrk.cz

 

Děkuji Vám za pochopení.
S pozdravem Kheil Zdeněk.

Obnovujeme činnost a připravujeme se na letní stanové tábory.

Díky poklesu počtu nemocných na Covid-19 v České populaci a zmírnění pandemických opatření vlády. Zahajujeme činnost, družin, oddílů, kmene dospělých ve standartním režimu jak jsme naplánovali začátkem měsíce září pro školní rok 2020-2021.  Naše aktivity dle současných pokynů ústředí Junáka, nás směrují na venkovní aktivity a jednodenní výpravy. Jsme rádi, že můžeme se opět vidět s dětmi a prožívat společná dobrodružství, hry, sport i vzdělávací bloky.  
Těšíme se na tábory a brzy obdrží rodiče dětí přihlášky. Prosíme o navrácení vyplněných přihlášek do 31.5.2021 .

Další informace o dění ve středisku i plánovaných akcích brzy budou zveřejněny.

S pozdravem a přáním všeho dobrého do dalších dní.
Zdeněk Kheil – Paleček
Vedoucí střediska. 

Předávání Betlémského světla na náměstí v Rychnově nad Kněžnou

Ve středu 23.12.2020 od 9.00- 16.30 hodin v  průjezdu vedle lékárny MAX si budete moci odnést Betlémské světlo.
Tento rok byla jeho cesta do našeho města trochu komplikovanější díky uzavřeným hranicím s Rakouskem. Světlo pro naši republiku bylo předáno na hraničním přechodu u Znojma a poté převezeno do brněnské  katedrály.

V sobotu 19.12.  62 vlaků s kurýry přivezly  Betlémské světlo na celkem 765 nádraží. Včetně do Častolovic, kde jsme ho převzali. Opatrujeme ho a ve středu předáme do Vašich rodin či farností. 

Přejeme Vám hezké a pohodové svátky vánoční. Vaši rychnovští skauti. 

Střediskové setkání na Dubince 5.9.2020.

V sobotu 5.září se uskutečnilo první a doufáme, že ne poslední setkání střediska v tomto roce na Dubince. Součástí programu akce bylo posezení u ohně a diskuze co kdo prožil v letních měsících. Máme radost, že jsme alespoň částečně mohli uskutečnit oddílové i družinové tábory a  pobyty v přírodě. Sdíleli jsme si zkušenosti,veselé příhody a plánovali co podnikneme v dalších měsících. Sice u ohně jsme strávili pouze necelou hodinu kvůli vydatnému dešti. Ale v klubovně jsme si to užili i tak se zpěvem a povídáním.