Parkování brigádníků

Skautský tábor se nachází v údolí říčky Kněžné v bývalé osadě Benátky kousek od obce Lukavice. Z důvodu ochrany EVL (evropsky významné lokality) Benátky a velkého množství aut parkujících na táborové louce jsme se rozhodli přesunout místo parkování k myslivecké střelnici na kopci nad táborem. Nové parkovací místo se nachází přibližně 600 metrů pěšky od tábora po levé straně za střelnicí před lesem.

Na následujícím leteckém snímku je detail místa parkování u střelnice. Červeně označená plocha je určena k parkování brigádníků pro skautský tábor. Modrý trojúhelník vymezuje mysliveckou střelnici, ve které je zakázáno parkovat.

 

Poslední mapa zobrazuje cestu od zaparkovaného auta až na skautský tábor. Od parkoviště budeme nejprve pokračovat po cestě směrem od budovy střelnice. Asi po 200 metrech následuje křižovatka cest. Zde pokračujeme rovně po zarostlejší cestě do lesa kolem krmelce, který bude po pravé straně. Dále jdeme po lesní cestě, která relativně prudce klesá do údolí říčky Kněžné. Po 350 metrech cesty lesem se dostaneme na louku, přes kterou pokračujeme rovně až k brodu, kde je lávka. Lávku přejdeme a tím se dostaneme do skautského tábora.