Založení nové družiny

Vedení družiny je … [pozitivní povzbuzení]. Zároveň však musíte myslet na celou řadu organizačních věcí. Není se třeba ale ničeho děsit. Abychom vás trochu inspirovali, připravili jsme malý návod, na co na začátku myslet.

Před první schůzkou

 • Tým
 • Strategie vedení družiny
 • Informace a kontakty
 • Kontaktujte rodiče
 • Potřebná výbava
 • Příprava první schůzky
 

 

 

odkazy nejsou funkcni; vyzaduje zasah primo do kodu; udelam, az budou hotove a schvalene texty

 


PŘED PRVNÍ SCHŮZKOU

Každá hodina věnovaná přípravě se vyplatí.

1) Tým

Rozhodli jste se stát se vedoucím družiny vlčat nebo světlušek? Začněte tím, že si najděte alespoň jednoho parťáka. Myslete a jednejte jako tým. Scházejte se, hodně spolu přemýšlejte. Sdílejte mezi sebou 100% informací: přeposílejte si e-maily, i o nedůležitých rozhodnutích se informujte. Dobrý nápad je mít sdílený družinový e-mail a online dokumenty [odkaz na SkautIS – google účet a jeho funkce].

 

2) Strategie vedení družiny

Před první schůzkou se několikrát sejděte a ujasněte si, jaké máte dlouhodobé směřování, tj. co chcete, aby vlčata uměla a k čemu je chcete vést. Základem by měl být skautský výchovný program.

My jsme například dlouhodobé cíle stanovili následovně:  

 
 • tábornické dovednosti
 • vztah k přírodě
 • fyzično (síla, vytrvalost, koordinace)
 • disciplína (rituály)
 • tvořivost
 • výchova (férovost, týmovost)
 • pořádnost (úklid, třídění)

Strategii pak mějte dlouhodobě na paměti a plánujte podle ní program, abyste čas i energii věnovali jednotlivých cílům rovnoměrně. Některé jsou otázkou trénování dovedností (zapálení ohně, postavení krmítka), jiné nejsou na první pohled vidět, ale je třeba na ně neustále dbát (podporovat týmovou spolupráci, fair-play). Velký důraz klaďte na společné rituály a identitu družiny (pokřik, kronika).

 

3) Základní informace a kontakty

Získejte základní informace o dětech a rodičích, potřebné pro zorganizování první schůzky: jméno, kontakt na rodiče, důležité poznámky (např. je rodič skaut). Až dostanete v přihlášce souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů, vytvořte si dokument (nejlépe excelovskou tabulku na družinovém google disku [odkaz na SkautIS – google]), ve kterém  budete informace spracovávat a sdílet. (Data budou zároveň přístupná ve SkautISu.)

 

4) Kontaktujte rodiče

Rodiče jsou z nové situace nesví a uvítají psychologickou podporu. Napište jim v dostatečném předstihu před první schůzkou e-mail z družinové adresy. Dejte rodičům dostatek informací a pamatujte na to, že někteří z nich mají téměř nulovou představu o tom, co je skauting, a co budou děti na první schůzce dělat a potřebovat.

 • představte se
 • upřesněte čas a místo schůzky
 • napište seznam věcí, které mají děti na schůzku mít (včetně vhodné obuvi)
 • ujistěte je, že si co nejdříve dáte informační schůzku
 • dejte jim na sebe telefonní kontakt
 • poproste je doplňující informace: jméno, telefon & e-mail, zdravotní problémy (alergie, astma atd.) 

 

5) Potřebná výbava

Zajistěte si klíče a úložný prostor, kde budete ukládat družinovou výbavu. Ideální je vojenská bedna, kterou lze před táborem jednoduše naložit a odvézt. Kupte si kroniku, zaberte nástěnku.

 

6) Plán první schůzky – první dojem je důležitý

Promyslete pečlivě, co dělat na první schůzce. Připravte program, který zaujme a odvede pozornost dětí od nejistoty a ostychu. Malou inspiraci najdete v sekci První schůzka / družinový znak.

 

PRVNÍ SCHŮZKA – DEJTE SI S NÍ PRÁCI

 

1) Na první schůzce se věnujte dětem, ne rodičům.

Domluvte se s rodiči předem e-mailem, že informační schůzku provedete třeba za týden před družinovkou. Je důležité, aby rodiče byli po dobu trvání schůzky mimo areál střediska. Čím dřív pochopí, že se mohou vzdát kontroly, tím lépe. Děti potřebují vědět, že rodiče nejsou za rohem a nepřiběhnou na zavolání.

 

2) Počáteční ostych a slzy na krajíčku

Některé děti nejsou zvyklé být samotné v cizím prostředí bez rodičů (mají na krajíčku, ostýchají se zapojit do aktivit). Brečící dítě se nesnažte chlácholit; zapojte ho, jakoby mimoděk, do nějaké aktivity. Poproste ho např. o pomoc (zvednout víko od bedny, posunout židle…). Výborně funguje připravit na první schůzku dobrodružnou hru s prvky tajemství. Děti pak zapomenou na ostych a snáze se zapojí. První roky platí zlaté pravidlo: Malé děti zbaští skoro všechno i s chlupama.

 

3) Všechno pod kontrolou?

Budete mít pocit, že musíte vše a všechny kontrolovat. To je úplně v pořádku! Během pár schůzek zjistíte, že všechno běží hladce, kontrolu postupně popustíte a hry a aktivity vás pohltí stejně jako děti.

 

4) Rituály

Co možná nejvíc rituálů začněte už na první schůzce a nenechávejte je na “postupně” (pokřik, kronika, úklid, svolávací signál).

 

5) Svolávací signál

Brzy © zjistíte, jak moc se hodí mít techniku na svolání svěřenců. Děti se rozutečou po hřišti / lese a vy je budete potřebovat svolat na další aktivity. Na křik si děti rychle zvyknou, ale vy byste neměli. Domluvte si svůj unikátní signál, který vysvětlete dětem a hned v zápětí vyzkoušejte. Děti to budou brát jako hru a naučí se přiběhnout. Forma je omezená jen vaší představivostí (píšťalka+morzeovka, zahoukání sovy, zavytí atd.).

 

6) Znak družiny

Pro budování identity družiny je výbornou pomůckou družinový znak. Jsou dvě možnosti jak může dužina znak získat: 1) děti si ho postupem doby vyberou i na základě už společně prožitých dobrodružství; 2) nechte děti hned na první schůzce zažít příběh, ze kterého družinové zvíře / rostlina vyplyne (např. dobrodružná hra s úkoly a prvky tajemství). Čím lépe připravený příběh, tím snáz děti přijmou družinovou identitu za svou. 

Výšivky vám rychle a kvalitně vyrobí firma Velebný z Ústí n.O. 

 

SCHŮZKA S RODIČI

Komunikace je grunt

Rodiče jsou nervózní, protože nevědí, co mají čekat. Informační schůzka má jeden hlavní cíl: uklidnit rodiče, že si nemusí dělat starosti. Všechno ostatní už jsou prkotiny 🙂 

Upozorněte rodiče, že si nemusí dělat poznámky, všechny důležité body jim shrnete v e-mailu.

 • představte rodičům sebe i svou vizi vedení družiny (viz. strategie)
 • připravte je na to, že skauting je radost ale i šrámy a špinavá kolena
 • představte jim potřebné vybavení včetně toho, co hned a co výhledově
 • kolik bude skauting stát (registrace, tábor, výbava, výlety …)
 • domluvte si informační kanál (FB /  e-mail / sms)
 • zeptejte se, zda můžou nabídnout podporu (auto, exkurze, dovednosti, brigády)
 • poproste je, aby vám dávali zpětnou vazbu v závažných případech (šikana apod.)

 

Doporučený seznam vybavení, který můžete rodičům poslat (upravte podle vlastního uvážení):

  Základní výbava na schůzky a výpravy:

   hned

 • pevná obuv
 • přezůvky do klubovny (vhodné k pohybovým aktivitám)
 • bunda
 • oblečení na ven (špína, potrhání)
 • notes, psací / kreslící potřeby

   časem

 • batoh (30l)
 • spacák a karimatka
 • ešus
 • baterka
  Skautský kroj:

     bazar: https://www.facebook.com/groups/skautsky.bazar/

 

E-MAIL A ÚLOŽIŠTĚ – SkautIS pomůže

Vytvořte si družinový e-mail s příponou @skaut.cz  (plejtváci.rk@skaut.cz). Výhodou je, že ho můžou současně používat všichni družinoví vedoucí a zůstane napořád nezávisle na tom, kdo zrovna družinu povede.

 1. otevřete si: SkautIS / Moje / Můj email
 2. zaregistrujte si oficiální e-mail družiny

Tento e-mail je zároveň google účet, které vám poskytne obrovské úložiště, sdílené tabulky / dokumenty, kalendář a další google vychytávky.

 

REGISTRACE A POJIŠTĚNÍ

Registrace a pojištění jsou uzavřené nádoby. Jako členové organizace jste automaticky pojištěni pro případ úrazu. To ale neplatí pro případ způsobené škody, pokud nejste ve SkautISu evidováni jako vedoucí organizační jednotky. Teprve potom budete automaticky pojištění na

škody způsobené chybou pojištěného činovníka třetím osobám, včetně škod vzniklých zanedbáním náležitého dohledu nad svěřenými dětmi. Vztahuje se také na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech zapůjčených pro zajištění činnosti”. 

Nečekejte do ledna, kdy probíhá plošná registrace a přihlašte děti hned, ať jste krytí.

Zakládá vedoucí oddílu (Vendy 6.odd., Lucka 8.odd., Paleček 1.odd., Kelly 4.odd.) či vedoucí administrátoři (Starosta, Lada, Paleček, Věrka). Můžeme zapsat všechny Vaše nováčky včetně detailů (bydliště, kontakty, požadavky rodičů atd.) a oskenovat přihlášky. Vše v souladu GDPR. To všechno dříve než proběhne registrační kampaň pro následující kalendářní rok.

 1. nechte rodiče vyplnit přihlášky
 2. rozmyslete se, do jakého oddílu chcete patřit (nebo zvažte založení oddílu nového)
 3. nechte si vytvořit novou podřízenou jednotku (družinu)
 4. nechte zapsat ve SkautISu děti do této jednotky
 5. nechte si změnit status ve SkautISu na vedoucí organizační jednotky

Přihlášky předejte vedení střediska a žádost o body 3-5 včetně jmenného seznamu dětí pošlete e-mailem vedoucímu oddílu.